Hollow symposium / by Jenny Hall

HOLLOW SYMPOSIUM
Call for Participants  

SYMPOSIWM HOLLOW:
Gwahoddiad i Gymryd Rhan

13 April 2016, 7pm  |  13 Ebrill 2016, 7pm

 
What are the consequences when human beings dwell in an environment that is predominantly built rather than given?” 
— Rosalind Williams, Notes on the Underground

Using Jenny Hall's Hollow as a springboard for inspiration, the Centre for Cultures of Place at Aberystwyth University will host a multi-disciplinary symposium on themes of material, displacement, destruction, construction, culture, and society in Gallery 1 of the Aberystwyth Arts Centre.
 
Jenny Hall and the Centre for Cultures of Place are inviting participants in the symposium taking place on 13 April 2016 at 7pm. Participation is free and open to all.

The Centre for Cultures of Place is a forum for interdisciplinary research within the Aberystwyth University, exploring the cultural meanings of place.
The Symposium will bring together artists, architects, performers, writers, academics and students to explore these themes presented in Jenny Hall's Hollow.
 
The event will include a panel discussion, presentations by key speakers, performance activities, and a crowd-sourced Q&A session.


www.hollow.info

Yn defnyddio arddangosfa Jenny Hall, Hollow, fel ysbrydoliaeth,  bydd y Ganolfan ar gyfer Diwylliannau Lleoliad ym Mhrifysgol Aberystwyth yn cynnal symposiwm aml-ddisgyblaethol ar themâu deunydd, dadleoliad, dinistriad, adeiladu, diwylliant, a chymdeithas.
 
Mae Jenny Hall a’r Ganolfan ar gyfer Diwylliannau Lleoliad yn gwahodd unigolion i gymryd rhan yn y symposiwm a gynhelir ar 13 Ebrill 2016 am 7pm. Cewch gymryd rhan yn rhad ac am ddim ac mae croeso i bawb.

Mae’r Ganolfan ar gyfer Diwylliannau Lleoliad yn fforwm ar gyfer ymchwil rhyngddisgyblaethol o fewn PrifysgolAberystwyth, yn archwilio ystyron diwylliannol lleoliad.
Bydd y Symposiwm yn gwahodd artistiaid, penseiri, perfformwyr, ysgrifenwyr, academyddion a myfyrwyr i archwilio’r themâu hyn a gyflwynir yn arddangosfa  Jenny Hall.
 
Bydd y symposiwm yn cynnwys trafodaeth panel, cyflwyniadau gan siaradwyr allweddol, gweithgareddau perfformio, a sesiwn C&A sy’n agored i bawb. 


www.hollow.info